TAKOLANDER, JARL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 103