ÖHMAN, HELGE

Förtjänsttecken Guld
Nummer 51
Datum beviljat 01.04.1977