SELIN, LARS A

Förtjänsttecken Brons
Nummer 95
Datum beviljat 01.01.1957