BJÖRKMAN, INGMAR

Förtjänsttecken Guld
Nummer 50
Datum beviljat 01.04.1977