ÖSTERBERG, MARITA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 85