ÖHMAN, SVEN-ERIC

Förtjänsttecken Brons
Nummer 84
Datum beviljat 16.11.1957