ÅBERG, KURT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 83
Datum beviljat 16.11.1957