THUN, LARS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 82
Datum beviljat 16.11.1957