SEGERCRANTZ, ANDERS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 81
Datum beviljat 16.11.1957