ROMANTSCHUK, ÅKE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 80
Datum beviljat 16.11.1957