RINGVALL, GITTA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 79
Datum beviljat 16.11.1957