NYHOLM, ERIC

Förtjänsttecken Brons
Nummer 78
Datum beviljat 16.11.1957