MANNILA, HUGO

Förtjänsttecken Brons
Nummer 77
Datum beviljat 16.11.1957