LINDHOLM, BJÖRN W.

Förtjänsttecken Guld
Nummer 49
Datum beviljat 01.04.1977