LINDMAN, TOR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 76
Datum beviljat 16.11.1957