JUNNELIUS, GÖSTA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 74
Datum beviljat 16.11.1957