HENRIKSSON, JACK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 73
Datum beviljat 16.11.1957