HALLBERG, LENNART

Förtjänsttecken Brons
Nummer 72
Datum beviljat 16.11.1957