GRANNENFELT, THOR-OLOF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 71
Datum beviljat 16.11.1957