GRANFELT, MAGGIE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 70
Datum beviljat 16.11.1957