FRÖBERG, SVEN-ERIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 69
Datum beviljat 16.11.1957