FRISK, BENGT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 68
Datum beviljat 16.11.1957