EK, GEORG

Förtjänsttecken Brons
Nummer 66
Datum beviljat 16.11.1957