CALOANDER, ULF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 65
Datum beviljat 16.11.1957