BÖCKELMAN, BERNDT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 64
Datum beviljat 16.11.1957