BÄCKMAN, MAX

Förtjänsttecken Brons
Nummer 63
Datum beviljat 16.11.1957