BRANDER, CARL-MAGNUS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 61
Datum beviljat 16.11.1957