BERGLUND, ANITA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 60
Datum beviljat 16.11.1957