AALTO, FJALAR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 59
Datum beviljat 16.11.1957