SCHALIN, RUTH

Förtjänsttecken Brons
Nummer 55
Datum beviljat 01.01.1952