RÄIHÄ, LASSE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 54
Datum beviljat 01.01.1952