RAPP, CHRISTIAN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 53
Datum beviljat 01.01.1952