PELKONEN, RAINER

Förtjänsttecken Brons
Nummer 52
Datum beviljat 01.01.1952