NUMMELIN, KAJ

Förtjänsttecken Brons
Nummer 50
Datum beviljat 01.01.1952