MOLIN, KARIN

Förtjänsttecken Brons
Nummer 49
Datum beviljat 01.01.1952