NYLUND-LINDBERG,

Förtjänsttecken Brons
Nummer 48
Datum beviljat 01.01.1952