HOLMSTRÖM, ROLF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 47
Datum beviljat 01.01.1952