GERKMAN, LENNART

Förtjänsttecken Brons
Nummer 45
Datum beviljat 01.01.1952