FORSMAN, ÅKE

Förtjänsttecken Brons
Nummer 44
Datum beviljat 01.01.1952