DETTMAN, LARS

Förtjänsttecken Brons
Nummer 43
Datum beviljat 01.01.1952