BACK, ROLF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 42
Datum beviljat 01.01.1952