ARVEKARI, ARVI

Förtjänsttecken Brons
Nummer 41
Datum beviljat 01.01.1952