ÖHMAN, LISA

Förtjänsttecken Brons
Nummer 40
Datum beviljat 28.11.1947