WECKSTRÖM, OSKAR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 39
Datum beviljat 28.11.1947