WANNER, PAUL

Förtjänsttecken Brons
Nummer 38
Datum beviljat 28.11.1947