STRÖMSTEN, OLOF

Förtjänsttecken Brons
Nummer 37
Datum beviljat 28.11.1947