STORK, NILS R

Förtjänsttecken Brons
Nummer 36
Datum beviljat 28.11.1947