ROSENLUND, BENGT

Förtjänsttecken Brons
Nummer 35
Datum beviljat 28.11.1947