ROSENBERG, THOR

Förtjänsttecken Brons
Nummer 34
Datum beviljat 28.11.1947