PELIN, HENRIK

Förtjänsttecken Brons
Nummer 33
Datum beviljat 28.11.1947